Oz Hotels Reservation
Bu fiyat türü için uygun oda yok!
No available room for this rate type
Oda Max. Pax Kapasitesi Aşıldı
Room Max. Pax Capacity Exceeded
Oda Max. Adult Kapasitesi Aşıldı
Room Max. Adult Capacity Exceeded
No Rate
No Rate
Full
Full
Boş Oda Yok
No Available Room
Minumum * gece konaklamalar icin
You must stay * more night to book this room
müsait oda sayısı
Available room count less than *
Max. Pax
Max. Pax
Max. Adult
Max. Adult
Fiyat Yok
No Rate
Bu odaya çocuk kabul edilmemektedir
Children is not allowed for this room
Oda Max. Çocuk Kapasitesi Aşıldı
Room Max. Child Capacity Exceeded